Wat is het Koninklijk wapen of Rijkswapen?

Omschrijving van het wapen

Het wapen toont een leeuw die rechts een zwaard vasthoudt en links een pijlenbundel. De achtergrond is blauw met goudkleurige blokjes. De omlijsting van het wapen kan bestaan uit de Koninklijke kroon, 2 leeuwen als schildhouders en de wapenspreuk 'Je maintiendrai'.

Het wapen bestaat sinds 1815. In 1907 is het wapen aangepast en in 1980 is het opnieuw officieel vastgesteld.

Gebruik Koninklijk wapen

Alleen de Koning mag het Koninklijk wapen voeren. Ondernemingen die van de Koning het predicaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' hebben ontvangen, mogen het daarbij behorende Koninklijk wapen voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Gebruik Rijkswapen

Het Rijkswapen mag alleen worden gebruikt door de Staat der Nederlanden. Ministers mogen het wapen gebruiken, bijvoorbeeld op hun briefpapier. Het Rijkswapen staat ook op de wapenschilden van de ambassades van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland.

Gebruik wapen verboden

Het gebruik van elementen uit het Koninklijk wapen of Rijkswapen is niet toegestaan. Het zou de indruk kunnen wekken dat iemand namens, of met toestemming van, de Koning of de Nederlandse staat handelt. U mag bijvoorbeeld niet een leeuw afbeelden die een sterke gelijkenis vertoont met de leeuw uit het Rijkswapen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kom ik aan een foto van leden van het Koninklijk Huis?
Hoe heten de kinderen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima?
Wat is Koningsdag?
Wat is het predicaat Koninklijk?
Welke paleizen en woonhuizen heeft het Koninklijk Huis?
Wanneer zijn de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis?
Waarheen stuur ik een brief aan leden van het Koninklijk Huis?
Hoe is de troonopvolging geregeld?
Wanneer wordt de Gouden Koets gebruikt?
Hoe werkt het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding (lintje)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON