Wat is het regeerakkoord?

Voorlopig regeerakkoord

De regeringspartijen in de Tweede Kamer bepalen tijdens de kabinetsformatie het regeerakkoord. Zij moeten het eerst eens worden over een voorlopig regeerakkoord. Het definitieve regeerakkoord is een compromis tussen de verschillende partijstandpunten.

Definitief regeerakkoord

Als de nieuwe ministersploeg compleet is, komt het nieuwe kabinet bij elkaar voor een overleg. Daarbij verklaren de ministers het eens te zijn met het regeerakkoord. Daarna beëdigt de koning de ministers en staatssecretarissen.

Het nieuwe kabinet stelt een regeringsverklaring op met daarin de belangrijkste punten van het regeerakkoord. De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe vertaal ik de namen van de ministeries?
Hoe vertaal ik de namen van de ministers?
Hoe vertaal ik de namen van de staatssecretarissen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON