Hoe vertaal ik de namen van de ministers?

Namen van de ministers in het Engels, Duits en Frans
Wie? Engels Duits Frans
Minister-president Prime Minister Ministerpräsident Premier ministre
Minister van Algemene Zaken Minister of General Affairs Minister für allgemeine Angelegenheiten Ministre des Affaires générales
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Minister of the Interior and Kingdom Relations Minister für Inneres und Königreichsbeziehungen Ministre de l'Intérieur et des Relations au sein du Royaume
Minister van Buitenlandse Zaken Minister of Foreign Affairs Minister für auswärtige Angelegenheiten Ministre des Affaires étrangères
Minister van Defensie Minister of Defence Minister der Verteidigung Ministre de la Défense
Minister van Economische Zaken Minister of Economic Affairs Minister für Wirtschaft Ministre des Affaires économiques
Minister van Financiën Minister of Finance Minister der Finanzen Ministre des Finances
Minister van Infrastructuur en Milieu Minister of Infrastructure and the Environment Ministerin für Infrastruktur und Umwelt Ministre de l'Infrastructure et de l'Environnement
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister of Education, Culture and Science Ministerin für Bildung, Kultur und Wissenschaft Ministre de l'Enseignement, de la Culture et des Sciences
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Minister of Social Affairs and Employment Minister für Soziales und Arbeit Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi
Minister van Veiligheid en Justitie Minister of Security and Justice Minister für Sicherheit und Justiz Ministre de la Sécurité et de la Justice
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister of Health, Welfare and Sport Ministerin für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport Ministre de la Santé, du Bien être et des Sports

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het regeerakkoord?
Hoe vertaal ik de namen van de ministeries?
Hoe vertaal ik de namen van de staatssecretarissen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON